Vuoden 2011 palkankorotukset & ostovoiman heikkeneminen

Valtionvarainministeriö on ennustanut omassa katsauksessaan inflaation olevan tänä vuonna 2,4% prosenttia. Viime vuonna inflaatio kiihtyi huippuunsa, 2,9% prosenttiin joka ruokki ihmisiä osin perusteettomastikin ottamaan lainaa, ja siirtämään talletuksia pois pankeista. Tänä vuonna monissa perheissä joudutaan supistamaan sitä elintasoa, johon ollaan totuttu, sillä nykyisen elintason pitäminen edellyttäisi jopa yli 100 euron kuukausittaista palkankorotusta, jotta ostovoima pysyisi hintojen nousemisen perässä.

Jotta ostovoima säilyisi, tulisi palkkojen nousta kolme prosenttia

Vaikka suoranaiselle puuro- ja vellikuurille suomalaiset eivät inflaation takia joudu, voi suunnittelematon kotitalous joutua vaikeuksiin kun nousseita hintoja ei hahmoteta, ja kulutusta jatketaan normaalisti. SAK onkin esittänyt että palkansaajan tulisi saada vähintään kolme prosenttia lisää palkkaa jotta perheiden talous ei vaarantuisi. Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt ratkaisuksi 1,5 prosenttia. Kolmen prosentin korotus tietäisi alempaan keskiluokkaan kuuluville sekä keskituloisille noin 50-75 euron palkankorotusta kuukaudessa. Jotta asiantuntija-ammattien ja johtajien ostovoima pysyisi ennallaan, tulisi heidän saada palkankorotusta jopa 200 euroa. Tosin prosenttimääräisten korotusten sijaan erityisesti SAK:n kuuluvat järjestöt ovat vaatineet euromääräisiä korotuksia.

Myös kiristyvä verotus syö ostovoimaa

Ongelmia kotitalouksien ostovoimalle tuottaa myös huhtikuun eduskuntavaalit, kun kaikkien eduskuntapuolueiden vaaliohjelmiin on merkitty verotuksen kiristäminen yhdeksi teemaksi. Verohelpotuksia ei siis mitä todennäköisimmin ole luvassa. Myös suurien kasvukeskuksien kunnalisveroa ollaan kiristämässä niin Helsingissä, Tampereella kuin Turussakin. Nettotulojen muodostama ostovoima tuleekin jäämään vuonna 2011 ennätyksellisen alhaiseksi.

Lähde: Taloussanomat

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart