Mihin korkoon laina kannattaa sitoa?

Viitekoroksi euribor vai prime?

Tämä kysymys on varsinkin kaikkien asuntolainan ottajien huulilla. Viitekorko esittäytyykin vaikeana asiana lainaa otettaessa, sillä korkojen ennustaminen on hyvin spekulatiivistä, eikä edes pankeilla ole antaa varmaa vastausta kumpi viitekoroista tulee pitkälle aikavälillä halvemmaksi.

Monet lainanhakijat ovat myös nähneet viitekoron valinnan olevan varsin yhdentekevä asia, ja kiinnittäneetkin enemmän huomiota pankkien marginaaleihin sekä lainaehtoihin. Isoa, elämän suurinta lainaa otettaessa on silti hyvä olla selvillä kahden eri viitekoron merkityksestä sekä eroavaisuuksista, sillä asia ei ole lainan hinnan kannalta aina yhdentekevä.

Euribor

Euribor on Euroopan keskupankin määrittelemä korko, joka perustuu markkinoilla vallitseviin suhdanteisiin.

Euribor eli Euro Interbank Offered Rate tarkoittaa nimensä mukaisesti korkoa, jolla pankit suostuvat vakuudettomasti lainaamaan rahaa toisilleen euroissa.

Euriborin varsinaisena tehtävänä pidetäänkin inflaatiosta johtuvan rahan arvon alenemisen ehkäisyä. Pankki ei siis tee voittoa euriborilla vaan viitekoron päälle lisättävillä marginaaleilla eli pankin lainasta ottamalla hinnalla.

Etua.fin avulla voit kilpailuttaa asuntolainan. Saat yhdellä hakemuksella monta tarjousta.

Euriborin määritys perustuu pankkien omaan arvioon siitä korosta, jolla he suostuvat lainaamaan muille pankeille rahaa vakuudettomasti.

Tämän arvion he lähettävät joka aamu Euroopan keskuspankille, joka määrittelee päivän viitekoron.

Suomessa myönnettävistä asuntolainoista noin 60-70% sidotaan euribor-korkoon. Euriborin suosio kääntyi laskuun muutama vuosi sitten Euroopan Unionin ajautuessa luottotappiokriisiin ja lamaan Kreikan ahdingon sekä Yhdysvaltojen finanssikriisin takia.

Nyt taantuman hellittäessä ja talouden voimistuessa kohisten, on euribor taas lisännyt suosiotaan asuntolainan viitekorkona. Yleisen käsityksen mukaan euribor on hieman helpommin ennustettavissa kuin prime-korko, ja sitä on pidetty vakaampana kuin pankkien omia viitekorkoja. Lainanhakijan on kuitenkin vaikea arvioida korkotason kehitystä 10-20 vuoden aikavälillä, joten euriboria ei voi suositella sen enempää kuin pankkien omia korkojakaan.

Prime-korko

Houkutus sitoa tuleva asuntolaina prime-korkoon on suuri, pankkien käyttäessä alhaisia viitekorkojaan sisäänheittotuotteina. Pankkien tahto on ollutkin siirtää pankkien käymää kilpailua asuntolainoista marginaalien vertailuista prime-korkoihin, sillä marginaali pysyy koko laina-ajan samana, mutta prime-korkoa pankki voi muuttaa mielivaltaisesti, ellei asuntolainasta ole tehty kiinteäkorkoista määräajaksi.

Prime-korko, joka alunperin lähti jenkkipankkien harjoittamasta suurien ja hyvien asiakkaiden suosimisjärjestelmästä, jossa tärkeille asiakkaille myönnettiin lainaa korotta tai pankin omalla alhaisella viitekorkolla, on muuttanut rajusti muotoaan adaptoituessaan tänne pohjolaan. Jokainen asiakas on prime-koron arvoinen, ja prime-korkoa saatetaankin hienovaraisesti suositella.

Prime-korko ei välttämättä tule sen kalliimmaksi kuin euriborikaan, mutta yksikään pankeista ei pysty lupaamaan etteikö korkotaso nousisi hyvinkin nopeasti. Prime-korkoon jopa liittyy olettamus, että korkotaso nousee automaattisesti.

Asuntojenmyynti.fi kilpailuttaa puolestasi kiinteistövälittäjien palkkiot. Säästä selvää rahaa - se ei maksa sinulle mitään!

Tämän vuoksi mainoksia, joissa omaa viitekorkoa mainostetaan hyvin alhaisena, ei kannata ottaa todesta. Primea on pidetty euriboria epävakaampana, mutta tämä on pitkälti myytti, ja merkitystä ei juuri olekaan, kumpaan viitekorkoon lainansa sitoo. Nykyään asuntolainoista noin 40% sidotaan Primeen, ja Sampo-pankki on ilmoittanut että heidän lainoistaan jo 70% on sidottu omaan korkoon. Nähtäväksi jää, kuinka suosittu prime tulee olemaan.

Kumpi korko kannattaa valita?

Suurta eroa kahden eri viitekoron välillä ei siis ole, joten paras tapa saada itselleen edullisin asuntolaina on edelleen kilpailuttaa pankit marginaaleilla sekä lainaehdoilla. Yhdeksi suosituimmista kilpailumuodoista on myös nykyään kiinteäkorkoisten lainojen tarjoaminen, jossa korko säilyy kiinteänä tietyn määräajan. Tämä etu kannattaa hyödyntää, ja jotta tietää täsmälleen paljonko oma laina tulee maksamaan.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart