Työtodistukset työnhaun tukena

Kun haet töitä, työtodistukset ovat tärkeä osa ansioluettoasi. Hyvillä työtodistuksilla ja suosituksilla osana laadukasta ansioluetteloa varmistat etulyöntiasemasi suhteessa muihin hakijoihin ja lisäät mahdollisuutta saada työpaikan. Muista siis pyytää työtodistus aina työsuhteen päättyessä!

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen päättyessä. Työtodistuksia on kahdenlaisia; laajoja ja suppeita. Työntekijällä on oikeus saada itselleen pelkkä suppea työtodistus niin pyydettäessä, johon merkitään ainoastaan työsuhteen kesto ja sen laatu. Muita merkintöjä ei suppeaan työtodistukseen saa tehdä.

Laaja vai suppea työtodistus?

Työntekijä voi myös vaatia laajaa työtodistusta, mutta työnantajalla ei ole omatoimista oikeutta merkitä todistukseen muuta kuin suppeassa työtodistuksessa vaaditut asiat. Laajassa työtodistuksessa merkitään työsuhteen keston ja laadun lisäksi arvio työntekijän työnlaadusta, käytöksestä sekä syy työsuhteen loppumiselle. Työnantaja ei saa salaisesti viestiä muille yrityksille sananmuodoin tai muutoin työntekijän ominaisuuksista.

Irtisanomisen syyn sekä työnlaadun merkintä työtodistukseen

Laajan työtodistuksen hyväksyttävät irtisanomissyiden merkinnät ovat työntekijän oma-aloitteinen irtisanoutuminen ja yrityksen tekemä työntekijän irtisanominen taloudellisten, tuotannollisten ja henkilöön liittyvien perusteiden takia. Mikäli työnantajan arvio työn laadusta ei vastaa työntekijän käsitystä, ei hän voi vaatia työnantajaa muuttamaan käsitystä mutta sen sijaan hän voi vaatia suppeaa todistusta laajan sijaan.

Työtodistukseen ei saa tehdä merkintöjä pidetyistä sairauslomista, perhevapaista tai äitiyslomista.

Työnantajalla on velvollisuus antaa suppea työtodistus 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, ja laaja työtodistus 5 vuotta töiden päättymisen jälkeen. Uutta todistus voi pyytää myös kadonneen tilalle.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta kesken työsuhteen.

Työtodistukset työnhaun tukena

Kun lähetät työhakemusta, ei työtodistuksia kannata lähettää liitteenä mukana. Työtodistuksien lähettäminen etenkin sähköisesti ansioluettelon mukana voi pahimmillaan estää pääsyn seuraavaan työhönottovaiheeseen, sillä koska useimpiin vapaisiin paikkoihin hakemuksia tulee paljon joita käsittelijä silmäilee vain hetken, arvostaa työnantaja työhakemuksen selkeyttä. Mikäli työnantaja kiinnostuu sinusta, hän pyytää sinusta lisätietoja ja aiempien työpaikkojen todistuksia. Työhakemuksen mukaan kannattaakin liittää ainoastaan ansioluettelo. Kun sinut kutsutaan työhaastatteluun, ota kaikki kopiot kaikista työtodistuksista mukaan.

Suppeat työtodistukset saattavat herättää työnantajissa hieman epäluuloja, mutta ne ovat pienempi paha kuin vähemmän mairittelevat huonot työtodistukset.

Työhaastattelussa työtodistuksia ei kannata tyrkyttää haastattelijalle. Sivulauseena voi mainita että todistukset ovat mukana mikäli hän niitä haluaa vilkaista. Osa haastattelijoista haluaa nähdä alkuperäiset työtodistukset, eivät kopioita huijausten välttämiseksi. Osalle työtodistusten näkeminen on samantekevää elleivät he tunne aiemmasta yrityksestä esimiestason ihmisiä. Samat säännöt pätevät myös koulutodistuksiin. Todisteita tutkinnoista ei kannata näyttää ellei niitä erikseen pyydetä.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart