Suomalaiset eivät säästä eläkepäiviä varten

Pankkien markkinoimat vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät ole tavoittaneet asiakkaita. Eläkevakuutukset ovat olleet äärimmäisen epäsuosittuja erityisesti huonojen sopimusehtojen takia, ja pankkien toivomat nuoret eläkevakuutusasiakkaat ovat järjestään kieltäytyneet kalliista eläkevakuutuksista. Myös suomalaisten eläkepäiviä varten varatut säästöt ovat keskimäärin hyvin pienet. Op-Pohjolan sijoittajabarometriin vastanneista vain ainoastaan 60 prosentilla on tulevia eläkepäiviä varten talletuksia korkeintaan 20 000 euroa. Tutkimukseen vastanneiden mediaani jää ainoastaan 10 000 euroon.

Luottamus työeläkkeisiin on kova, ja lokoisat, työelämän jälkeiset kissanpäivät ovat ajateltu rahoittaa vuosien mittaan palkkatuloista kerätyillä eläkeosuuksilla. Mahdollisia syitä vapaaehtoisten eläkesäästämisen karttamiseen ovat jo ennestään rankasti verotettavat tulot sekä työurien säännöllinen pidentäminen. Yleisen eläkeiän nosto 63 vuodesta 65 vuoteen on saanut ihmiset realisoimaan eläkepäivään varatut varat, tai osan niistä jo nyt. Varsinkin nuorten voi olla vaikea löytää syitä säästää vanhuutta varten, sillä monet nyt työuran alussa olevat kokevat epävarmuutta siitä, pääseekö eläkkeelle koskaan.

Yksi syy eläkevarojen vähyyteen on myös jatkuvasti suosiota kasvattava omistusasuminen. Oma asunto nähdään taloudelliseksi turvaksi, ja vanhuuden pesämunaksi, mutta myöhemmällä iällä asunnon arvon realisointi voikin olla vaikeaa, mikäli haluaisi silti omassa asunnossaan asua.

Onkin todennäköistä että pankkien nykyään tarjoama käänteinen asuntolaina kasvattaakin suosiotaan roimasti lähivuosina. Käänteisessä asuntolainassa asunnon arvoa vapautetaan kulutukseen, jolloin asunnon omistaja saa kuukausittain käyttörahaa pankilta. Asunto toimii lainan vakuutena, ja lainan maksaa takaisin pantatulla asunnolla yleensä perikunta, asunnon omistajan kuoleman jälkeen. Käänteisen asuntolainan hyöty onkin siinä, että asunnon omistaja voi jatkaa asunnossa asumista vuokralla samalla, kun asunnon arvoa realisoidaan pikkuhiljaa. Tämän kaltaiset järjestelmät tulevatkin kasvattamaan suosiota, mikäli eläkesäästäminen ei nostata suosiotaan, mikä on hyvin epätodennäköistä.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart