Pesänselvittäjä

Pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää ja pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän saaminen jakokuntoon, eli selvitettävä vainajan velat ja omaisuus, sekä otettava se haltuunsa.

Lukemalla tämän artikkelin tiedät tarkasti miten hyvä pesänselvittäjä valitaan.

Tuomioistuin tekee päätöksen pesänselvittäjän palkkaamisesta. Osakkaalla on myös oikeus anoa pesänselvittäjää. Myös testamentin toimeenpanijalla on oikeus vaatia pesänselvittäjää. Vain pesänselvittäjä vastaa kuolinpesästä. Pesänselvittäjän tehtäviin kuuluu myös vainajan veloista huolehtiminen, eli niiden maksaminen kuolinpesän varoista ellei siitä aiheudu haittaa muille velkojille, ja vainajaa sitovien sopimusten täyttäminen ja irtisanominen.

Pesänselvittäjä hoitaa velat

Vainajaa tuntemattomille velkojille pesänselvittäjä toimittaa julkisen haasteen. Kuolinpesän varoista on maksettava kaikki velat, ja ellei kuolinpesä riitä, on pesänselvittäjällä oikeus muuttaa vainajan kiinteää omaisuutta rahaksi velkojen maksua varten. Kiinteän omaisuuden muuttaminen rahaksi edellyttää kuitenkin aina tuomioistuimen tai muiden osakkaiden suostumusta.

Pesänselvittäjä vastaa perunkirjoituksesta

Jollei perunkirjoitusta ole vielä toimitettu, pesänselvittäjä huolehtii siitä. Omaisuuden luovuttaminen perunkirjoituksen jälkeen kuuluu myös pesänselvittäjän vastuualueisiin. Pesänselvittäjän työ päättyy kun perintö on jaettu tai haettu konkurssiin. Pesänselvittäjällä on oikeus saada työstään palkkio, joka maksetaan yleensä kuolinpesän varoista. Jos nämä varat eivät riitä, tulee kuolinpesän osakkaiden huolehtia palkkion maksamisesta. Pesänselvittäjäksi määrätään aina henkilö, jolla on pesänselvitykseen vaadittava taito ja joka suostuu siihen tehtävään.

Vain puolueeton pesänselvittäjä kelpaa

Käytännössä jo hakemuksessa ehdotetaan tehtävään sopivaa henkilöä. Pesänselvittäjän on oltava puolueeton. Yleensä pesänselvittäjänä toimii asianmukaisen koulutuksen saanut asianajaja. Jos osakkaat ehdottavat useaa eri henkilöä pesänselvittäjäksi, ratkaisee käräjäoikeus kuka heistä valitaan tehtävään. Valintaan vaikuttaa mm. ehdokkaan kokemus kyseisistä tehtävistä, onko ehdokas asianajaja ja kuinka monta osakasta häntä on ehdottanut tehtävään.

Pesänselvittäjän on laadittava pesänselvityskirja ja vielä mahdollisesti ostuksesta ja jaosta jakokirja. Pesänselvittäjän tekemästä jaosta voi tehdä valituksen käräjäoikeuteen kuuden kuukauden kuluessa jakopäätöksen tekemisestä. Jako tulee lainvoimaiseksi kaikkien osakkaiden hyväksyttyä sen tai valitusajan umpeuduttua, tai sen jälkeen kun sitä koskeva oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart