Perinnönjako – Kun miljonääritäti heittää veivinsä

Pääsääntöisesti kuolinpesän osakkaat voivat jakaa pesän omaisuuden haluamallansa tavalla. Jaossa tulee kuitenkin huomioida pesän ulkopuoliset velkojat sekä mahdolliset vajaavaltaiset osakkaat. Näillä vajaavaltaisella tulee olla edunvalvoja joka huolehtii ettei vajaavaltaisen oikeutta perintöön loukata.

Ennen osakkeiden jaettaa perintöä tulee selvittää velkojien ja legaatinsaajien osuudet. Ensiksi kuolinpesästä poistetaan vainajan velat. Tässä on syytä olla tarkkana sillä mikäli kaikkia velkojia ei ole huomioitu perinnönjaossa, voi velkoja penätä velat takaisin perillisiltä.

Velkojien jälkeen on huolehdittava legaatinsaajista. Tämä ns. erityistestamentti voi käsittää esimerkiksi kesämökin tai taideteoksen siirtämisen legaatinsaajan nimiin. Vainaja on myös voinut tehdä suppeamman legaatin, jolloin tietyn esineen, irtaimiston tai varallisuuden hallintaoikeus siirtyy legaatinsaajalle. Legaatinsaaja ei kuitenkaan ole automaattisesti kuolinpesän osakas vaan sen ulkopuolinen.

Velkojien ja legaatinsaajien jälkeen pesä voidaan jakaa osakkaiden kesken. Tässä noudatetaan testamenttia sekä laillista perimysjärjestystä. Lähtökohtana on että kaikki osakkaat ovat oikeutettuja osaan koko jäljellä jäävästä perinnöstä. Asunnot, autot, osakkeet, veneet ja muu omaisuus voidaan joko myymällä realisoida rahaksi ja jakaa saadut rahat osakkaiden kesken tai vaihtoehtoisesti luovuttaa esimerkiksi kesämökki yhdelle osakkaalle, auto toiselle, osakkeet kolmannelle jne…

Mikäli kuolinpesän (eli perikuntaan) ja sen varojen jakamisessa ei vallitse yksimielisyyttä, voi jokainen osakas hakea tuomioistuimen määräämää pesänselvittäjää. Kaikissa kuolinpesään liittyvissä asioissa on vallittava osakkaiden yksimielisyys. Kuolinpesässä olevan omaisuuden jakoon ei tule ryhtyä ennenkuin pesänselvitys on tehty.

Osittainen perinnönjako

Kuolinpesä on mahdollista jakaa vain osittain. Tämä on voimassa toistaiseksi ja kuolinpesästä voidaan esimerkiksi maksaa ainoastaan perintöverot. Pesä voidaan jakaa myös niin, että ainoastaan osa osakkaista ottaa osansa ja muiden osuudet jäävät pesään.

Laillinen perimysjärjestys ja kuolipesän osakkaiden osuudet

Perintöä jaettaessa tulee huomioida laillinen perimysjärjestys sekä mahdollinen testamentti. Perimysjärjestyksessä ylimpänä ovat rintaperilliset eli vainajan lapset sekä lapsenlapset. Mikäli vainajan lapset ovat kuolleet, jaetaan rintaperillisen omaisuus sijaantuloperillisten eli hänen lastensa kesken. Mikäli vainajalta ei ole jäänyt rintaperillisiä, jaetaan omaisuus toisten perillisten eli lesken kesken. Kun leski kuolee, jaetaan omaisuus lesken perillisten ja ensin kuolleen puolison toissijaisten perillisten kesken joita ovat ensi kuolleen puolison isä, äiti, sisarukset sekä niiden jälkeläiset.

Kolmas perillisryhmä ovat perittävän vanhemmat sekä heidän jälkeläiset. Neljäs ja kaukaisin perillisryhmä ovat isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä sekä sedät ja tädit. Serkuilla ei ole oikeutta perintöön.

Testamentilla ei voi jättää hulttiopoikaansa nuolemaan näppejään

Testamentilla voi vaikuttaa tulevaan perinnönjakoon. Testamentilla ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä perinnöttömäksi rintaperillisiä, vaan lain mukaan rintaperillisille kuuluu lakisääteinen osuus perinnöstä joka on puolet pesästä. Omaa hulttiopoikaansa ei siis voi jättää nuolemaan näppejään. Rintaperillisen on kuitenkin vaadittava kuuden kuukauden kuluessa osuutta lakisääteisestä perinnöstä. Vaatimukset on tehtävä itsenäisesti eikä niitä voi vaatia yhtenäisesti sisarusten kanssa. Testamentti on lainvoimainen ainoastaan, mikäli se tehdään kahden esteettömän todistajan todistamana. Todistajien on tiedettävä että asiakirja on testamentti, mutta heille ei tarvitse kertoa testamentin tarkempaa sisältöä. Testamentti tulee tehdä tarkasti muotosääntöjä noudattaen ja todistajat eivät saa olla lähisukulaisia, alle 15 vuotiaita eivätkä testamentin saajia. Henkilötietojen lisäksi testamenttiin tulee laittaa todistajien arvio testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuudesta.

1 Comment
  1. Aikamoista hommaa tuo perinnönjako sekä kuolinpesän tyhjennys. Ja yleensä se on kaikille osapuolille jo henkisesti niin rankkaa, että voi olla vaikeaa ottaa selvää kaikista lakiasioista. Itsekin jouduin täällä Lahdessa viime vuonna olemaan mukana tyhjentämässä tätini kuolinpesää ja se oli kyllä rankkaa vaikka seasta löytyi ihania muistojakin.

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart