Laskuta ilman omaa yritystä

Oman yrityksen perustaminen on yleensä luontevin vaihtoehto työntekijälle joka osaa etsiä itsenäisesti omat asiakkaansa. Yrityksen perustamiseen liittyy kuitenkin paljon paperityötä ja jonkin verran taloudellista riskiä. Laskutuspalvelun käyttö eli niin sanottu kevytyrittäjyys on tässä tilanteessa hyvä ratkaisu, jonka avulla voi selvittää onko omalle liiketoiminnalle olemassa todellista potentiaalia, jotta esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen olisi fiksua.

Miten ilman omaa yritystä laskutetaan

Jotta yksittäisen työkeikan tekeminen onnistuisi, tulee työnsuorittajalla olla jokin laillinen keino laskun tekemiseen mm. verotussyistä. Tähän on periaatteessa kolme selkeää vaihtoehtoa: oman yrityksen kautta, työnantajan kautta tai laskutuspalvelun avulla. Jos työntekijä ei ole työsuhteessa mihinkään yritykseen tai vuokratyöntekijä, jää vaihtoehdoiksi joko oman yrityksen perustaminen tai kevytyrittäjyys laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjyys ei sinänsä ole lainsäädännössä tunnistettu termi, mutta se on jo vakiintunut käytössä tarkoittamaan tilannetta, jossa työntekijä tekee yrittäjämäisesti työkeikkoja ja käyttää laskutuspalvelua työn laskuttamiseen. Kevytyrittäjä siis hankkii itse asiakkaansa, sopii ehdot ja määrittelee työn hinnan. Kun työ on suoritettu, kevytyrittäjä syöttää tiedot laskutuspalvelulle ja laskutuspalvelu lähettää laskun työn maksajalle. Tämän jälkeen kevytyrittäjä saa suorituksen laskutuspalvelulta palkkana. Palveluissa on mahdollista kerätä useampia laskuja yhteen ennen palkan nostamista. Tämä voi olla järkevää, jos laskutuspalvelulla on jokin alaraja maksettavalle palvelumaksulle. Käytännössä siis kevytyrittäjä on laskutuspalvelun palkallinen, mutta useista lain näkökulmista silti yrittäjä.

Suomessa on kolme varteenotettavaa palveluntarjoajaa, joiden verkkosivustojen kautta voi luoda laskun joka automaattisesti lähetetään asiakkaalle.

Eri laskutuspalvelut

Nämä palvelut ovat Ukko.fi, Odeal.fi sekä Eezy.fi. Jokainen palvelu on toimintaperiaatteiltaan samanlainen:

  1. Luo lasku
  2. Lasku lähetetään asiakkaalle palvelun nimissä
  3. Asiakasyritys maksaa laskun
  4. Laskutuspalvelu tilittää rahat palkkana työntekijälle

Suurin osa laskutuspalveluista toimii osuuskuntamuotoisina, ainoa ero on Odeal, jonka taustalla on osakeyhtiö. Näiden lisäksi OP-Kevytyrittäjä-palvelu tarjoaa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle laskutuspalvelua, mutta se ei sinänsä nimestään huolimatta sovi näiden muiden kevytyrittäjyyttä tarjoavien yritysten malliin. Laskutuspalveluiden perustoimintamalli on siis samanlainen, mutta joitain eroja palvelujen määrässä ja laadussa sekä palvelumaksuissa silti on. Kaikki laskutuspalvelut silti hoitavat kirjanpidon, laskutuksen ja verojen maksamisen kevytyrittäjän puolesta.

Esimerkiksi Eezyllä kulut on mahdollista saada painettua jopa 5%.

Kuinka paljon palkkaa saan?

Laskutuspalveluiden kulut ovat 3 – 7% sekä tämän lisäksi maksettavaksi tulee työnantajakulut ja ennakonpidätys. Loppujen lopuksi työntekijälle jää laskutettavasta summasta noin 70-80 %. Laskutuspalveluilla on yleensä sivuillaan laskuri, jolla voi helposti laskea, paljonko työstä jää käteen – tai vaihtoehtoisesti laskea, minkäkokoisella laskulla saa haluamansa summan tilille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä kevytyrittäjän tulee maksaa YEL-vakuutusta eli yrittäjän eläkevakuutusta. Tätä on siis maksettava, jos 12 kuukauden työtulo on vähintään 7656,26 euroa ja yritystoiminta laskutuspalvelun kautta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Nettopalkan määrä riippuu siis työntekijän ennakonpidätysprosentista, laskutuspalvelun palvelumaksusta, laskun suuruudesta sekä toimialasta. Kevytyrittäjällä ei ole muista yrittäjistä poiketen mahdollisuutta saada pienillä myynneillä ALV:n alarajahyvitystä, vaan laskun päälle lisätään arvonlisävero täysmääräisenä. Kevytyrittäjä on tosin oikeutettu kilometrikorvauksiin ja päivärahoihin tietyin ehdoin. Yritystoiminnan pitkäaikaiset kulut sen sijaan eivät ole vähennyskelpoisia, joskin osa saattaa mennä läpi kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa osana tulonhankkimiskuluja.

Kenelle laskutuspalveluiden käyttö sopii

Laskutuspalvelun käyttäminen on järkevintä silloin, kun työkeikkoja on harvakseltaan ja oman toiminimen perustaminen ei tunnu joko järkevältä tai kiinnostavalta. Laskutuspalvelun käyttäminen tietenkin myös vähentää byrokratiaa, mikä on useiden kevytyrittäjien mieleen. Laskutuspalvelun kautta on mahdollista kokeilla omia yritysideoita, ennen kuin hyppää täysillä mukaan. Kun omaa yritystä ei ole taustalla, voi helposti kokeilla, onko omalle palvelulle tarvetta ja asiakaskuntaa.

Laskutuspalvelut sopivat parhaiten aloille, joissa myydään nimenomaan palvelua. Esimerkiksi liikkeen perustamiseen tai luvanvaraiseen toimintaan laskutuspalvelut eivät taivu. Osa laskutuspalveluista myös vaatii, että laskujen on pysyttävä Suomen rajojen sisällä. Useimmat kevytyrittäjät ovatkin freelancereita, taiteilijoita tai muita palveluntuottajia. On myös työntekijän kannalta järkevää, että keino laskuttamiseen löytyy, jos vakituisia työsopimuksia ei omalla alalla juuri ole.

Laskutuspalvelun käyttö ja työttömyysturva

Viime vuosina on käyty kädenvääntöä siitä, ovatko kevytyrittäjät yrittäjiä vai työntekijöitä. Toiminta on yrittäjämäistä, mutta käytännössä henkilön tulot nostetaan palkkana. Nykyään ollaankin päädytty siihen, että kevytyrittäjät ovat lain mukaan joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Päätoimisilla yrittäjillä ei ole oikeutta työttömyysturvaan, joten tästä syystä on tärkeää tietää, onko kevytyrittäjä pää- vai sivutoiminen yrittäjä. TE-toimisto tekee arvionsa ja päätöksensä yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta. Uusimman lakimuutoksen seurauksena tosin tämä arvio tehdään vasta neljän kuukauden kuluttua yrittämisen aloittamisesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kevytyrittäjällä on neljä kuukautta aikaa tehdä laskutuspalvelun kautta töitä ilman, että yrittäjyyden päätoimisuutta arvioidaan. Hän on siis automaattisesti sivutoiminen yrittäjä, joten oikeus soviteltuun päivärahaan säilyy.

Tämän neljän viikon jälkeen TE-toimisto selvittää, onko yritystoiminta esteenä kokopäiväisen työn vastaanotolle. Arvio tehdään siis käytettyjen tuntien eikä tienattujen eurojen perusteella. Sivutoiminen työntekijä jatkaa sovitellun päivärahan saamista, mutta päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun henkilön työttömyysturva lakkaa. Alle kahden viikon yrittäjämäisestä toiminnasta ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta TE-toimistoon.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Jos liiketoiminta on kannattavaa ja lähtee kasvamaan, niin oman yrityksen perustaminen on pitkällä tähtäimellä kannattavampaa. On mahdotonta sanoa jotain tiettyä rajaa, jolloin oma yritys kannattaa perustaa. Verot ja YEL täytyy maksaa aina joka tapauksessa, joten vaihtoehtojen edullisuus kannattaa punnita tarkkaan. Vaikka laskutuspalvelun kulut saattavat nousta aikamoisiksi siinä vaiheessa, kun liikevaihto kasvaa, on myös muistettava, että laskuttaminen ja kirjanpito vievät aikaa ja rahaa omaltakin yritykseltä. Toiminimiyrittäjän byrokratia on tosin paljon kevyempää kuin esimerkiksi osakeyhtiöllä ja esimerkiksi kirjanpidon voi hoitaa itse. Toisaalta taas harvakseltaan työkeikkoja tekevän voi tuntua typerältä perustaa yritystä vain siksi, että laskuja lähtee kaksi kappaletta kuukaudessa. Kevytyrittäjyyden voi myös aloittaa ja lopettaa hyvin yksinkertaisesti, eli varsinaisia yrityksen perustamisilmoituksia tai päättämisen selvitystiloja ja lopettamisilmoituksia ei tarvita.

Omaraha.org suositteleekin varauksetta tutustumaan palveluihin ja käyttämään niitä varsinkin pienempien keikkaluontoisten töiden laskuttamiseen.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart