Kuinka laatia ansioluettelo

Ansioluettelo eli CV on yksi työnhakijan työkaluista päästä työhaastatteluun ja tulla valituksi. Hakemuksen lisäksi ansioluettelo on ainoa työhakemuksen mukana lähetettävä dokumentti, jonka tarkoitus on kertoa aiemmasta työkokemuksestasi ja osaamisesta tiivistetysti. Lue tästä, miten laadit hyvän ansioluettelon ja mitkä sudenkuopat kannattaa kiertää kaukaa.

Mitä tietoja ansioluettelon tulee sisältää?

Koska ansioluettelo, curriculum vitae, cv tai englanniksi resume on nykyisin dokumentti, joka työhakemuksen mukana lähetetään, tulee siinä käydä tiivistetysti ilmi oma työkokemus, koulutus sekä mahdollisesti muita erityisosaamisesta kertovia asioita. Nämä muut asiat voivat olla esimerkiksi luottamustoimet järjestöissä. Työtodistuksia ei lähetetä työhakemuksen mukana ja vallitsevan käytännön mukaisesti ne lähetetään ainoastaan pyydettäessä. Koko elämäänsä ei kannata ansioluettelossa kertoa, vaan hyvä cv on enintään kaksi sivua pitkä.

Ansioluetteloon tulee ensimmäiseksi laittaa oma nimesi, syntymäaikasi, yhteystietosi sekä koulutustausta. Työnantajat ovat erityisen kiinnostuneita näin kansainvälisinä aikoina hakijan kielitaidosta, joten tietyn kielen alkeidenkin opiskelu kannattaa mainita. Kielitaitoa kannattaa kuvata esimerkiksi sanoilla ”Äidinkieli”, ”Erinomainen”, ”Hyvä” ”Suullinen/kirjallinen” ja ”alkeet”. Mainitse erikseen osaamisesi lukemisessa, kirjoittamisessa ja puhumisessa.

Useat laittavat ansioluetteloon vieläkin lastensa lukumäärän sekä tiedon omasta siviilisäädystä, mutta tapa on vanhenemassa eikä sitä missään tapauksessa vaadita. Tiedolla saattaa kuitenkin olla vieläkin merkitystä työnantajalle.

Muista myös liittää hakemukseen kuvasi! Etenkin asiakaspalvelupaikkaan hakiessa kuvalla on suuri merkitys,  sillä sinun kasvot ovat myös edustamasi yrityksen kasvot. Oikea paikka kuvalle on hakemuksessa ylhäällä henkilötietojen vieressä.

Koska tarkoituksena on antaa laaja ja totuudenmukainen kuva hakijan ominaisuuksista työelämässä, on ensimmäiseksi tärkeää listata aiemmat työsuhteet. Listaa ylös kaikki työpaikat joissa olet ollut. Varmista että sinulla on jäljellä työtodistukset aiemmista työpaikoista. Näistä näet myös työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdan. Mikäli näitä todistuksia ei ole, on vanhalta työnantajalta mahdollista ne saada jopa kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kun aloitat työsuhteiden listaamisen ansioluetteloon, merkitse ensimmäiseksi viimeisen työsuhde. Ilmoita työantajan nimi, tittelisi yrityksessä sekä työsuhteen kesto kuukausien tarkkuudella sekä voit lyhyesti muutamalla lauseella kertoa, mikä työnkuvasi yrityksessä oli.
Ansiluetteloon voi lisätä myös listan suosittelijoista yhteystietoineen. Suosittelijat voivat olla entisiä esimiehiä tai yhteistyökumppaneita.

Opintojen listaaminen ansioluetteloon

Kun listaat opintoja ansioluetteloon, ilmoita myös ensimmäiseksi viimeisin oppilaitos, jossa olet opiskellut. Ilmoita tutkinnon lisäksi opintojen alkamis- ja päättymispäivät. Mikäli ilmoituksessa painotetaan osaamista, kannattaa opiskelut mainita ennen työkokemusta.

Kannattaako harrastukset mainita CV:ssä?

Työelämän tutkijoiden sekä työnantajien keskuudessa on hieman kahdenlaisia mielipiteitä harrastusten lisäämisestä ansioluetteloon. Periaatteessa ihmisen arvot näkyvät siinä, miten hän käyttää vapaa-aikansa, joten jos olet mukana vapaaehtoistyössä tai harrastat esimerkiksi nettisivujen tekoa tai koodaamista vapaa-ajalla, kannattaa nämä sisällyttää mukaan erityisesti, jos olet hakemassa tietotekniikka-alan yritykseen. Jalkapallo ja kuntosalilla käynti voi toki kieliä terveellisistä elämäntavoista, mutta työnantajan näkökulmasta kyseessä on epärelevantti tieto hakijasta.

Noudata varovaisuutta luottamustoimien mainitsemisessa

Mahdolliset luottamustoimet järjestöissä kannattaa harkintaa käyttäen mainita. Koska Suomessa on 300 000 yhdistystä, ei hallituksen varajäsenen tai varsinaisen jäsenenkään paikka kerro sinusta vielä mitään mutta sihteerin, rahastonhoitajan tai puheenjohtajistoon kuuluminen voi olla merkki työnantajalla vastuunotosta sekä tietämyksestä raha-asioissa ja dokumenttien tekemisessä. Mieti kuitenkin, mitä luottamustoimia ja missä järjestöissä haluat tuoda esille. Hyväntekeväisyys-, kulttuuri- ja urheilujärjestöt ovat asioita joista kukaan tuskin eri mieltä on, mutta poliittisten järjestöjen tai puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajuudet kannattaa ehkä jättää mainitsematta. Tosin työnantajilla on tapana googlettaa potentiaalisten työnhakijoiden nimiä, joten nämä toimet saattavat tulla esille joka tapauksessa. Muistisääntönä toimii kuitenkin vanha viisaus, että älä sekoita uskontoa, politiikkaa ja bisnestä toisiinsa.

Minkälainen on hyvä ansioluettelo?

Hyvä työhakemus on edukseen erottuva. Älä siis tee yhtä työhakemusta jossa liitteenä on sama, useisiin paikkoihin lähetetty ansioluettelo. Muuta ansioluetteloa ja tuo esille niitä osaamisen alueita, joista juuri kyseinen työnantaja voisi olla kiinnostunut. Hio ansioluettelosi tarkasti ja käytä sen oikolukuun aikaa jotta kirjoitusvirheitä tai epäloogisuuksia luettelossa ei olisi.
Pidä huolta, että ansioluettelo on selkeällä fontilla kirjoitettu ja hyvin väliotsikoitu sekä jäsennelty. Anna ansioluettelosi kaverisi luettavaksi, sillä omia virheitä on vaikea huomata.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart