Eroraha eli ”kultainen kädenpuristus”

Koska useimmissa yrityksissä henkilöstökulut ovat suurin yksittäinen menoerä, on taloudellisesti masentavina aikoina välttämätöntä pienentää suurinta kuluerää eli henkilöstöä. Tämä tietää yt-neuvotteluita sekä irtisanomisia. Kiitos vahvan ja kansainvälisesti huippuunsa järjestäytyneen ammattiyhdistysliikkeen, on työntekijän irtisanomisen varsin mutkikas ja työnantajalle kallis toimenpide, vaikka Suomessa työntekijän irtisanominen on huomattavasti helpompaa kuin muualla euroopassa. Tilanne on siis hankala sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Tulosta on tehtävä jotta yritystoiminta voi jatkua, mutta irtisanominen ja työpaikan menetys aiheuttaa työntekijälle ja hänen perheelleen suuren tragedian. Kun työtä ei riitä kaikille, joutuu osa lähtemään. Tällöin saatetaan tarjota osalle työntekijöistä erorahaa eli ”kultaista kädenpuristusta” joka tarkoittaa sitä, että työnantaja antaa työntekijälle esimerkiksi vuoden palkan könttäsummana käteen, mikäli hän itse eroaa. Lue tästä, kannattaako kultainen kädenpuristus ja kuinka suuri sen tulisi olla.

Kuinka suuri erorahan tulisi olla?

iStock_000018605782XSmallVaikka asiasta ei tutkittua tietoa olekaan, on yleisin eroraha noin 3-12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Ei kuitenkaan ole harvinaista, että eroraha olisi kahden vuoden palkkaa vastaava summa. Taloussanomien haastattelema Akavan edunvalvontayksikön etumies Minna Löfgrenin mukaan korkeastikoulutettujen keskimääräinen eropaketti on noin kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Korkeakoulutettujen vapaaehtoisen eroamisen hintahaitari on kuitenkin 3-24 kuukauden palkka. Kahden vuoden palkka voi tässä tapauksessa olla reilusti yli 100 000 euroa. Löfgren myös arvioi, että korkeakoulutettujen aloilla eropaketit ovat yleisempiä kuin muilla aloilla, koska piirit ovat pienet ja samojen ihmisten kanssa joutuu olemaan tekemisissä työpaikasta riippumatta, jolloin on parempi välttää irtisanomisesta mahdollisesti aiheutuvia riitoja. Diilien tekeminen onkin näillä aloilla yleisempää kuin työsuhteesta riiteleminen.

Erorahan huonot puolet

Iso määrä rahaa ilman mitään velvoitteita tehdä töitä on houkutteleva yhdistelmä, mutta siihen liittyy velvotteita entistä työntekijää kohtaan jotka voivat aiheuttaa ongelmia. Kun työnantaja ostaa työntekijän ulos yrityksestä, sitoutuu eronnut olemaan kertomatta mahdollisista väärinkäytöksistä, eroamiseen johtaneista syistä ja jopa laittomuuksista joita työpaikalla on tapahtunut. Kultainen kädenpuristus sulkeekin työntekijän suun tehokkaasti ja myös estää mahdollisesta laittomasta työpaikan menetyksestä valittamisen. Mikäli myöhemmin paljastuu, että todellisia työntekijöiden vähennystarpeita ei ole ollut ja työsuhteen lopettaminen olisi ollut perusteeton, ei työnantajalla ole mitään velvollisuutta ottaa työntekijää takaisin, koska juridisesti hän on irtisanoutunut itse vapaaehtoisesti.

Erorahan vaikutukset ovat myös moninaiset. Ne saattavat vaikuttaa verotukseen, työttömyyskorvauksiin sekä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Eroraha ja sen suuruus vaikuttaa saatavaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Mitä suurempi eroraha on kyseessä, sitä enemmän se vaikuttaa alentavasti saatavaan työttömyysturvaan. Voikin olla, että normaalisti yksinelävälle myönnettävä 550 euron suuruinen turva pienenee jopa alle puolen.

Milloin kultainen kädenpuristus kannattaa?

Erorahaa tarjottaessa tulee ennenkaikkea miettiä omaa elämäntilannettaan. Mikäli oma työllistyminen näyttää heikolta, kannattaa miettiä useaan otteeseen, luopuuko omista oikeuksistaan riitauttaa oma irtisanominen. Ideaalitilanteessa työntekijällä on jo valmiiksi toinen työpaikka valmiina, johon hän voi heti eron jälkeen siirtyä jolloin eroraha on erittäin mukava bonus ja todellinen kädenpuristus. Työntekijän kannattaakin jo töissä ollessaan kartoittaa oman alansa työtilannetta, olla yhteistyössä myös muiden alan yrityksien kanssa sekä tehdä omaa erityisosaamistaan tunnetuksi jotta taloudellisesti huonoina aikoina voi ottaa erorahan ja siirtyä suoraan toisen yrityksen palvelukseen. Erorahaa ei pidä ottaa ominpäin, vaan konsultoida aina omaa lakimiestä.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart