Asianajajan valitseminen – näin osaat valita juristin

Miksi minulla pitäisi olla asianajaja? Juristi, asianajaja ja lakimies tulee helposti mieleen puuduttavat amerikkalaiset oikeussalidraamat mutta oma luotettava asianajaja on hyödyllinen apu myös Suomessa. Erityisesti, mikäli sinulla on yritys tai harjoitat edes pienimuotoista liiketoimintaa, kannattaa sopimus lakiasiainhoidosta olla olemassa.

Asianajaja vai lakimies?

Asianajaja on Suomessa suojattu nimike. Sitä saavat käyttää ainoastaan oikeustieteen maisterit, joilla on vähintään neljän vuoden kokemus lakiasiantehtävistä sekä hyväksytty asianajajatutkinto. Asianajaja-titteliä saavat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Erona lakimiehiin tai kansanomaisemmin ”juristeihin” onkin asianajajien suurempi, vähintään neljän vuoden kokemus lakiasianhoidannasta, vähintään maisterintasoinen tutkinto sekä rehellisyysvaatimus, jossa asianajajan tulee olla rehelliseksi tiedetty, eikä hän saa olla konkurssissa.

Vaikka titteli asianajaja on Suomessa monopolisoitu, voi omaa asiaansa ajaa tuomioistuimissa myös muut lainoppineet tai jopa edustaa itseään. Suomi onkin Ruotsin ja Viron ohella ainoa EU-maa, joissa kaikissa asioissa voi edustaa itseään tai palkata kenet tahansa tähän toimeen, eikä asiaa ajavan tarvitse olla työhönsä muodollisesti pätevä.

Kuinka valita hyvä asianajaja? Ensimmäinen ja todennäköisesti helpoin päätös on tehdä valinta, ajaako asiaansa itse vai antaako sen ammattilaisen hoidettavaksi. Lähes aina suositeltavinta onkin käyttää ulkopuolista lakiasianapua. Kinkkisempi ja monimutkaisempi kysymys onkin, käyttääkö Suomen Asianajajaliiton sertifioimaa virallista asianajajaa, vai tyytyykö usein edullisempaan lakiasiamiestoimiston palveluun, jotka eivät ole virallisia asianajajia. Hyvin usein, mutta ei aina viralliset asianajajat ovat kokeneita, luotettavia ja työssään hyväksi todettuja. Suomen 19 000 lakimiehestä vain kymmenen prosenttia eli 1 900 lakimiestä ovat virallisia asianajajia.

Asianajajan palkkio ja oikeusturvavakuutus

Kuten vanha viisaus kuuluu, ”huonot neuvot ovat kalliita, hyvät neuvot arvokkaita”, ovat sekä lakimiesten että asianajajien palvelut usein hinnakkaita. Asianajajan valinta ei saisi perustua pelkästään hintaan. Palkkio määräytyy tehtyjen työtuntien sekä matkakorvausten mukaan. Varsinkin monimutkaisissa, paljon pohjatyötä ja pitkiksi venyvissä tapauksissa asiaa ajavien palkkiot voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Mikäli joudut ongelmiin ulkomailla, voi asianajajan jo puhelimitse tapahtuva konsultaatio koitua kalliiksi. Palkkio voidaan sopia joko määräosaiseksi tai niin että mikäli haluttu tulos saavutetaan, maksetaan asianajajalle erityinen hyvitys eli palkkio hyvin tehdystä työstä.

Kannattaa tarkistaa, sisältyykö vakuutuspakettiisi oikeusturvavakuutus joka kattaa asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion sekä mahdollisen vastapuolen lakimiespalkkiot. Erityisen tärkeää on huolehtia, että matkavakuutus kattaa mahdolliset asianajokulut kohdemaassa. Yleisesti oikeusturvavakuutus korvaa riita-asioissa käräjäoikeudesta aiheutuvat asianajokulut sekä rajoitetusti vastapuolen kuluja, mutta ei ylempien oikeusasteiden kuluja. Oikeusturvavakuutukset ovat hyvin monimutkaisia eivätkä korvaa menetettyä ajanhukkaa tai ansiotulojen menetystä. Vakuutus korvaa hyvin pienen osan tai ei ollenkaan hallintovalituksien ja rikosasioiden oikeudenkäyntikuluja.

Tarkista asianajajan tuntiveloitus

Ennen asianajosopimuksen allekirjoittamista on syytä tarkistaa palkkioperusteet. Yleensä perusteena on tuntiveloitus. Asianajajien keskiveloitus tunnilta on noin 120 euroa. Esimerkiksi 10 tunnin työn vaativa elatusmaksukiistan palkkioksi muodostuu noin 1 200 euroa. Palkkiperusteet ja tuntitaksa vaihtelevat huimasti eri asianajotoimistojen kesken. Lakimiestoimistojen palvelut ovat lähes aina asianajotoimistoja edullisempia.

3 Comments
 1. Lakimiehet kusettavat aina. Asianajajat harvemmin. Itse käytän aina asianajajaa koska nimikettä käyttävillä seula on tiukempi. Kusettajia ei juurikaan ole. Toki hinnat ovat niin taivaissa että keissit on pakko voittaa.

 2. Meillä on ollut 11 vuoden aikana 4 asianajajaa koskien perintöä.
  Ensimmäinen asianajaja liitton salli vastapuolen jäävin lakimiehen asettamiseksi
  pesänselvittäjä jakaja virkaan ilman meidän suostumusta..
  Seuraava oikeus apu asianajaja ei saanut ajoissa asiakirjoja käräjäoikeudelta
  meidän oikeuskäyntiin tämän jäävin pesänselvittäjä jakaja saattamiseen
  lailliseen järjestykseen.
  Oikeus apua asianajaja: ei enää oikeus apua teille.
  Seuraava asianajajamme oli suurin näistä asianajaja liiton konnista.
  Hön jopa otti maksua vastapuolelta näille suorittamilta palveluksistaan.
  Hänen 16 valitusta Asianajaliiton kurinpitokomiteaan ei antanut toimenpiteitä
  ilmeisesti vapaamuurari yhteistoiminnasta johtuen.
  Seuraava oli lakiasiamies ei vavonut etujamme vaan valvoi omia
  taloudellisia etujaan meidän kustannuksella.

  Asianajaja liitto, asianajajien suojeluliitto???????????????

 3. Kiitos näistä vinkeistä ja avusta hyvän asianajajan tai toimiston löytöön. Ensinnäkin minulle nyt vasta selvisi ero nimikkeiden asianajaja ja lakimies välillä. Nyt täytyykin heti itse tarkistaa oma vakuutus, ja mitä lakipalveluitsa siihen kuuluu.

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart