SAK puolustaa eläkeputkea

SAK ja muut palkansaajajärjestöt vaativat yrityksille laajempaa vastuuta työntekijöitä irtisanottaessa. Elinkeinoelämän keskusliitto vaatii ansiosidonnaisista lisäpäivistä luopumista. EK:n vaatimuksille antaa pontta se, että tällä hetkellä yritykset saattavat maksaa jopa 80% lisäpäivistä syntyvistä maksuista.

Lisäpäivistä luopuminen tarkoittaisi sitä, että iäkkään työntekijän potkut tarkoittaisivat tulojen romahtamista alle 500€ muutamaksi vuodeksi ennen eläkkeelle pääsyä. Myös eläke pienenisi pysyvästi.

SAK uskoo, että työnantajat haluvat putkesta eroon, sillä tämä tekisi potkujen jakamisesta huomattavasti helpompaa. Matalammat irtisanomiskustannukset toimisivatkin varmasti kannustimena jakaa potkuja innokkaammin.

Jos lisäpäivät poistetaan, irtisanottujen tilanne pitää turvata jollakin tapaa. Yksi tekijä on nostaa irtisanomiskynnystä, korkeasti koulutettujen järjestön Akavan lakimies Jarmo Pätäri sanoo.

Palkansaajajärjestöt ovat saaneet osakseen kritiikkiä siitä, että yritysten kustannukset pidetään korkealla haastavassa taloustilanteessa. Herää kuitenkin kysymys siitä, miten esimerkiksi Kela-maksun poistaminen todella vaikutti koko maan talouteen.

Työnantajat ovat perustelleet eläkeputken poistoa mm. sillä, että nykyinen järjestelmä kannusta suuntaamaan potkut vanhempaan työntekijäkaartiin.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart